Förklaring, utfärdad på Malta av Europeiska rådets medlemmar, om de yttre aspekterna av migration: hantering av den centrala Medelhavsrutten

Europeiska rådet
  • 3.2.2017
  • 12:36
  • Pressmeddelande
  • 43/17
  • Rättsliga frågor
  • Inrikes frågor
  • Utrikes frågor och internationella förbindelser
3.2.2017
Presskontakter

Preben Aamann
Talesperson för Europeiska rådets ordförande
+32 2 281 51 50
+32 476 85 05 43

Vi välkomnar och stöder det maltesiska ordförandeskapets ansträngningar för att vidareutveckla alla delar av EU:s övergripande strategi för migration.