Slutsatser från Europeiska rådets ordförande, 9.3.2017

Europeiska rådet
  • 10.3.2017
  • 00:45
  • Pressmeddelande
  • 125/17
  • Säkerhet och försvar
  • Inrikes frågor
  • Utrikes frågor och internationella förbindelser
  • Institutionella frågor
  • Ekonomi och finans
10.3.2017
Presskontakter

Preben Aamann
Talesperson för Europeiska rådets ordförande
+32 2 281 51 50
+32 476 85 05 43

Europeiska rådet höll överläggningar om det bifogade dokumentet. Det stöddes av 27 av Europeiska rådets medlemmar, men av skäl som saknade samband med dess sakinnehåll nåddes inte konsensus om dokumentet.

Hänvisningar till Europeiska rådet i det bifogade dokument bör inte tolkas som ett formellt godkännande från Europeiska rådet som institution.