Kommentar från Donald Tusk efter det informella mötet mellan de 27 stats- och regeringscheferna

Europeiska rådet
  • 10.3.2017
  • 15:00
  • Uttalanden och kommentarer
  • 127/17
  • Utrikes frågor och internationella förbindelser
  • Institutionella frågor
  • EU:s utvidgning
10.3.2017
Presskontakter

Preben Aamann
Talesperson för Europeiska rådets ordförande
+32 2 281 51 50
+32 476 85 05 43

Låt mig inleda med en kort kommentar om våra givande diskussioner i går kväll om västra Balkan. Det står klart för alla att det finns inre och yttre krafter som försöker destabilisera regionen. Vi är inte blåögda. Därför bekräftade ledarna sitt entydiga stöd för länderna på västra Balkan och regionens europeiska perspektiv. Vi uttryckte även vårt helhjärtade åtagande att stödja EU-orienterade reformer och projekt. Jag hoppas att denna positiva signal från EU kommer att gå fram i regionen.

Som bekant träffades i dag de 27 stats- och regeringscheferna inför 60-årsdagen av undertecknandet av Romfördraget. Vi hade en rättfram och konstruktiv diskussion om vår gemensamma framtid, som var inriktad på vad som bör vara de centrala delarna i Romförklaringen.

Under diskussionen stod det klart att enighet mellan de 27 länderna kommer att vara vår mest värdefulla tillgång. Vårt senaste möte på Malta, åsikter som framförts av vissa medlemsstater och kommissionens vitbok lämnar inga som helst tvivel om att tanken om ett Europa i olika hastigheter kommer att diskuteras inför 60-årsdagen i Rom. Jag förstår skälen till detta. En del förväntar sig systemförändringar som skulle luckra upp band inom EU och stärka nationernas roll i förhållande till gemenskapen. Andra förväntar sig snarast det motsatta och söker efter nya och djupare dimensioner av integration, även om de endast skulle gälla vissa medlemsstater. En sådan möjlighet föreskrivs mycket riktigt i de gällande fördragen. Med tanke på gemenskapens intressen med 27 länder, och mot bakgrund av de kommande brexitförhandlingarna och EU:s långsiktiga strategiska intressen, kommer jag emellertid att uppmana alla att sträva efter fortsatt politisk enighet mellan de 27 länderna. När vi diskuterar olika scenarier för Europa bör vårt främsta mål därför vara att stärka tilliten och enigheten de 27 länderna emellan. Efter dagens diskussion kan jag säga öppet att samtliga 27 ledare är överens om detta mål. Det var en optimistisk diskussion om vår gemensamma framtid med en positiv inställning från alla sidor, utan undantag.