Inbjudan till EU:s stats- och regeringschefer inför mötet med anledning av 60-årsdagen av undertecknandet av Romfördragen

Europeiska rådet
  • 15.3.2017
  • 16:00
  • Pressmeddelande
  • 137/17
  • Institutionella frågor
15.3.2017
Presskontakter

Preben Aamann
Talesperson för Europeiska rådets ordförande
+32 2 281 51 50
+32 476 85 05 43

Den 25 mars kommer vi att fira 60-årsdagen av undertecknandet av Romfördragen. Den dagen ska vi tillsammans fira början av en lång färd, i Orazi e Curiazi-salen på Kapitolinska museerna på Capitolium i Rom, den plats där fördragen en gång undertecknades 1957. Det blir ett tillfälle att reflektera över läget i Europeiska unionen i dag och över framtiden för integrationsprocessen.

Minnesceremonin äger rum på förmiddagen och inbegriper ett möte med EU:s stats- och regeringschefer, Europaparlamentets talman, Europeiska rådets ordförande och Europeiska kommissionens ordförande samt företrädare för EU-institutionerna.

Det blir ett tillfälle att tillsammans fira vår gemensamma historia och utvärdera 60 år av integration. Det är ingen hemlighet att det historiska tillfälle vi står inför kräver djupare och mera grundlig reflektion över de utmaningar som unionen står inför, på kort sikt och längre sikt. Det handlar om inre och yttre säkerhet (i synnerhet med tanke på migrationen), om tillväxt och sysselsättning och om social utveckling. Efter firandedelen ska vi anta en politisk förklaring som bekräftar giltigheten av den europeiska integrationen och fastställer en gemensam vision för de kommande åren.

Sedan ska ett gruppfoto tas utomhus. Ledarna för EU-institutionerna har därefter sitt sedvanliga möte med pressen.

Därefter fortsätter vi till Quirinalpalatset för en lunch som ges av Italiens president, Sergio Mattarella. Under lunchen får vi tillfälle att höra president Mattarella tala och att samtala om den process som förhoppningsvis åter kommer att komma igång i Rom den 25 mars.

Vi ser fram emot att få träffa Er i Rom den 25 mars.