Uttalande från Europeiska rådet (artikel 50) om Förenade kungarikets anmälan

Europeiska rådet
  • 29.3.2017
  • 14:00
  • Uttalanden och kommentarer
  • 159/17
  • Brexit
  • Institutionella frågor
29.3.2017
Presskontakter

Preben Aamann
Talesperson för Europeiska rådets ordförande
+32 2 281 51 50
+32 476 85 05 43

Uttalande från Europeiska rådet 1

I dag har Europeiska rådet mottagit ett brev från den brittiska premiärministern Theresa May med en anmälan om Förenade kungarikets avsikt att utträda ur Europeiska unionen. Denna anmälan följer på folkomröstningen den 23 juni 2016 och innebär början på förfarandet för utträde enligt artikel 50 i fördraget. Vi beklagar att Förenade kungariket kommer att lämna Europeiska unionen, men vi är redo för det förfarande som vi nu har att följa.

För Europeiska unionens del blir det första steget nu att Europeiska rådet antar riktlinjer för förhandlingarna. Dessa riktlinjer kommer fastställa de allmänna ståndpunkter och principer mot bakgrund av vilka unionen, företrädd av Europeiska kommissionen, kommer att föra förhandlingarna med Förenade kungariket.

Vid dessa förhandlingar kommer unionen att agera samfällt och tillvarata sina intressen. Vår främsta prioritet kommer att vara att minimera den osäkerhet som uppstår för våra medborgare, företag och medlemsstater på grund av Förenade kungarikets beslut. Vi kommer därför att börja med att fokusera på alla de centrala förberedelserna inför ett utträde under ordnade former.

Vi kommer att gå in i förhandlingarna med ett konstruktivt förhållningssätt och sträva efter att nå en överenskommelse. Vi hoppas i framtiden ha Förenade kungariket som en nära partner.

Ordförande Donald Tusk har sammankallat Europeiska rådet till den 29 april 2017.

 1 Efter det att en anmälan enligt artikel 50 i EUF-fördraget har lämnats in får den medlem i Europeiska rådet som företräder den medlemsstat som utträder inte delta vare sig i de överläggningar eller i de beslut i Europeiska rådet som rör den medlemsstaten.