Visum: rådet antar förordning om viseringsliberalisering för ukrainska medborgare

  • 11.5.2017
  • 10:25
  • Pressmeddelande
  • 244/17
  • Inrikes frågor
11.5.2017
Presskontakter

Veronica Huertas Cerdeira
Pressekreterare (inrikes frågor, samordning av terrorismbekämpning)
+32 2 281 45 48
+32 470 88 21 99

Den 11 maj 2017 antog rådet en förordning om liberalisering av viseringsreglerna för ukrainska medborgare som reser till EU för en vistelse på 90 dagar under en 180-dagarsperiod.

”Antagandet av förordningen om liberalisering av viseringsreglerna för ukrainska medborgare är en viktig utveckling som kommer att bidra till att stärka banden mellan människorna i Ukraina och EU. Det är en följd av att Ukraina slutfört viktiga reformer inom ett antal områden, bland annat migration, allmän ordning och säkerhet, förbindelser med omvärden och grundläggande rättigheter. Dessutom har EU nyligen antagit en omarbetad upphävandemekanism som gör det möjligt för unionen att upphäva liberaliseringen om det uppstår allvarliga migrations- eller säkerhetsproblem med Ukraina.”

Carmelo Abela, Maltas inrikesminister och minister för nationell säkerhet   

Förordningen ändrar förordning 539/2001 formellt och Ukraina flyttas från bilaga I (länder vars medborgare behöver visum för att resa in i Schengenområdet) till bilaga II (visumfria länder). Ukrainska medborgare med biometriska pass som reser till EU i upp till 90 dagar för affärs-, turist- eller familjeresor kommer inte längre att behöva visum.

Dessa åtgärder kommer inte att gälla för Irland och Storbritannien, i enlighet med de protokoll som är fogade till EU:s fördrag. För dessa EU-länder regleras viseringsbestämmelserna fortfarande av den nationella lagstiftningen.

Nästa steg

Rådet och Europaparlamentet måste nu underteckna den antagna förordningen. Sedan offentliggörs texten i EU:s officiella tidning och 20 dagar senare träder den i kraft.

Bakgrund

I december 2015 konstaterade kommissionen att Ukraina uppfyllt alla kriterier i planen för viseringsliberalisering och att landet därmed var redo för undantag från viseringskravet. Den 20 april 2016 offentliggjorde kommissionen förslaget om viseringsliberalisering för innehavare av ukrainska pass. Rådet och Europaparlamentet nådde en överenskommelse om förslaget den 28 februari 2017.