Beslut om förfarandet för omlokalisering av de EU-byråer som har sitt huvudkontor i Storbritannien, 22.6.2017

Europeiska rådet
  • 22.6.2017
  • 23:10
  • Pressmeddelande
  • 405/17
  • Brexit
22.6.2017
Presskontakter

Preben Aamann
Talesperson för Europeiska rådets ordförande
+32 2 281 51 50
+32 476 85 05 43

I samband med Europeiska rådets möte (artikel 50) godkände ledarna förfarandena för omlokalisering av de EU-byråer som för närvarande har sitt huvudkontor i Storbritannien.