Kommentarer från ordförande Donald Tusk före Europeiska rådets möte

Europeiska rådet
  • 22.6.2017
  • 11:45
  • Uttalanden och kommentarer
  • 407/17
  • Brexit
  • Säkerhet och försvar
  • Inrikes frågor
  • Utrikes frågor och internationella förbindelser
  • Ekonomi och finans
22.6.2017
Presskontakter

Preben Aamann
Talesperson för Europeiska rådets ordförande
+32 2 281 51 50
+32 476 85 05 43

Detta är det 80:e mötet i Europeiska rådet där jag deltar som premiärminister eller som Europeiska rådets ordförande. Och aldrig tidigare har jag haft en så stark tro på att saker och ting kommer att bli bättre.

Vi ska nog fortfarande vara väldigt försiktiga i vår optimism, men vi har all anledning att prata om den. Till exempel råder det nu ekonomisk tillväxt i samtliga EU-länder, arbetslösheten sjunker och ett rekordstort antal människor har sysselsättning. Vi har ett finansiellt avtal med Grekland. Människor har blivit mer positiva till EU enligt mätningar de senaste veckorna, och EU-fientliga partier har haft valmotgångar i flera länder samtidigt som politiska ledare som till 100 % står bakom EU har segrat. Från Bulgarien och Österrike till Nederländerna och – självklart – Frankrike.

Vi har också lyckats bevara EU:s politiska enighet trots att vi har ställts inför ett antal hot och utmaningar. Under mitt samtal idag med Ukrainas president Porosjenko har jag än en gång fått höra vad alla mina samtalspartner har sagt under de senaste veckorna. Från president Trump till premiärminister Abe, från premiärminister Li till Senegals president Macky Sall, från president Morales till Sydkoreas nya president – alla har de framhållit att de, trots brexit, fortfarande ser EU som sin viktigaste partner. Och att Europa, trots de dystra spådomarna, återigen håller på att bli en stabil och positiv referenspunkt för hela världen.

Men vi får inte vara självbelåtna eller naiva. Vi måste visa människor att vi kan återta kontrollen över händelser som gör oss överbelastade och ibland till och med vettskrämda. Förra året enades vi om att EU ska skydda vårt folk mot säkerhetshot, framför allt terrorism, och mot irreguljär migration och okontrollerad globalisering, och vi måste fortsätta att uppvisa resultat. Under det här mötet i Europeiska rådet kommer jag därför att föreslå att vi flyttar fram våra positioner när det gäller vårt politiska svar på dessa tre områden.

Och så till sist. Som vi vet inleddes brexitförhandlingarna för tre dagar sedan. En ytterst svår process – men EU är väl förberett. Vi hör nu olika profetior, från olika håll, om utgången av dessa förhandlingar. Hård brexit, mjuk brexit eller ingen uppgörelse alls. Några av mina brittiska vänner har till och med frågat om brexit skulle kunna upphävas, och om jag kan föreställa mig ett resultat där Storbritannien stannar kvar i EU. Mitt svar till dem är att Europeiska unionen faktiskt byggdes på drömmar som framstod som ouppnåeliga. Så vem vet? ”You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one.”