Gå till innehåll
E-postabonnemang
  • 22.6.2017
  • 18:10
  • Uttalanden och kommentarer
  • 408/17
  • Brexit
  • Miljö
  • Utrikes frågor och internationella förbindelser
  • Säkerhet och försvar

Först diskuterades terrorismen, som fortfarande utgör ett stort hot. Vi är fast beslutna att skydda vårt folk. Därför kom Europeiska rådet överens om att fördjupa insatserna mot utländska terroriststridande. Vi vill att arbetet med de nya systemen för utbyte av gränsinformation ska slutföras i år. Europeiska rådet har också enats om att vi behöver samarbeta på nära håll med online-sektorn. Vi uppmanar företagen inom sociala medier att göra vad som är nödvändigt för att förhindra spridning av terroristinnehåll på internet. I praktiken betyder det att nya redskap för att automatiskt upptäcka och radera sådant innehåll måste utvecklas. Och om så krävs är vi också beredda att anta relevant lagstiftning.

Därefter enades ledarna om att vi behöver inrätta ett permanent europeiskt försvarssamarbete. Det är ett historiskt steg, för ett sådant samarbete gör att EU kan gå i riktning mot fördjupad integration på försvarsområdet. Målet är att det ska vara ambitiöst och inkluderande, och därför är alla EU-länder inbjudna att delta. Inom tre månader ska medlemsstaterna enas om en gemensam förteckning över kriterier och åtaganden och konkreta kapacitetsprojekt, för att det här samarbetet ska lyfta.

Senare i kväll kommer vi att utvärdera den geopolitiska situationen i hela Europa. Jag kommer att låta ledarna ta del av mina bedömningar av de internationella möten jag haft den senaste tiden, bland annat med presidenterna Trump och Erdoğan, och under G7-mötet och toppmötet mellan EU och Kina. Jag ska också föreslå för stats- och regeringscheferna att vi ska sända en tydlig signal om Parisavtalet om klimatförändringar. Traditionsenligt kommer Tysklands förbundskansler och Frankrikes president att rapportera om situationen i Ukraina och det aktuella läget i genomförandet av Minskavtalen. Därmed bör vi kunna förlänga de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland med ytterligare sex månader.

Sist i kväll kommer Theresa May att informera oss om sina avsikter när det gäller Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen. Det måste framgå tydligt att Europeiska rådet inte är ett forum för brexitförhandlingar – vi har våra förhandlare för det – och därför kommer ledarna bara att notera hennes avsikter. Mitt mål för kvällen är att 27 EU-ledare ska godkänna förfarandet för omlokalisering av de två byråerna som är baserade i Storbritannien, och då syftar jag på bankmyndigheten och läkemedelsmyndigheten. Tack ska ni ha.