Gå till innehåll
E-postabonnemang
  • 23.6.2017
  • 15:05
  • Conclusion
  • 406/17
  • Ekonomi och finans
  • Miljö
  • Utrikes frågor och internationella förbindelser
  • Inrikes frågor
  • Internationell handel och tullar
  • Säkerhet och försvar

Den 22–23 juni antog Europeiska rådet slutsatser om säkerhet och försvar, Parisavtalet om klimatförändringar, ekonomi, migration och det digitala Europa.