Det här är den officiella webbplatsen för  Europeiska unionens råd (ministerrådet)  och Europeiska rådet. Den ersätter ministerrådets och Europeiska rådets tidigare webbplatser samt euroområdets portal. 

Här finner du information om dessa institutioner och deras verksamhet på EU:s 24 officiella språk, när så är möjligt. 

Vad finns på webbplatsen?

På webbplatsen finns:

  • information om ministerrådets, Europeiska rådets och Eurogruppens organisation, roller, ledamöter och verksamhet
  • senaste nytt om verksamheten vid dessa institutioner
  • vägledning, kontaktuppgifter, pressmeddelanden, audiovisuellt material och annat material för journalister
  • information om besök i ministerrådets och Europeiska rådets byggnader
  • uppgifter om vem du kan kontakta med frågor om ministerrådet eller Europeiska rådet
  • information om ministerrådets generalsekretariat
  • handlingar och publikationer 

Användning av innehållet

Det är tillåtet att använda innehållet på webbplatsen, med angivande av källan. Detta gäller inte för handlingar eller annat material som omfattas av tredje parters immateriella rättigheter. 

Kakor (cookies)

Vi använder kakor för att vara säkra på att vår webbplats fungerar som den ska, men samlar inte in, lagrar eller lämnar ut någon personlig information. På webbplatsen använder vi Google Analytics. Läs mer på vår sida om kakor för information om hur du kontrollerar och hanterar kakor i din webbläsare. 

Tillgänglighet

Webbplatsens utformning ska uppfylla W3C:s riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll. Läs mer på vår sida om tillgänglighetspolicy för information om vilken teknik vi använder och vilka tillgänglighetsverktyg webbsidan är kompatibel med. 

Feedback från användarna

Du kan ge feedback via de formulär som finns på de flesta av webbplatsens sidor. Med hjälp av dina synpunkter och förslag kan webbplatsen förbättras. Alla synpunkter är anonyma, och vi lagrar inte uppgifter om någon som använder webbplatsen eller ger feedback. 

Vem administrerar webbplatsen?

Webbplatsen administreras av webbavdelningen vid rådets generalsekretariat. Har du frågor om webbplatsen? Kontakta webbansvarig via e-post.