Europeiska rådet består av EU-ländernas stats- och regeringschefer samt rådets ordförande och Europeiska kommissionens ordförande. Det fastställer EU:s allmänna politiska riktning och prioriteringar.

Europeiska unionens råd företräder medlemsstaternas regeringar. I rådet, som det kallas i informella sammanhang, träffas ministrar från alla EU-länder för att anta lagar och samordna sin politik.

I fokus

Ett steg närmare slutet på roamingavgifterna

Den 2 december antog rådet sin ståndpunkt om nya regler för grossistledet på roamingmarknaderna i EU. Detta är nödvändigt för att roamingavgifterna ska kunna avskaffas för konsumenterna under 2017.

Utkastet till förordning innehåller begränsningar för hur mycket operatörer får ta ut i avgift av andra operatörer för användningen av deras nätverk för roamingtjänster. Taken gäller samtal, sms och datatjänster. Maxavgifter kommer att förhandlas fram.

Den text man enats om är utgångspunkten för de förhandlingar som ska hållas med Europaparlamentet så att roamingavgifterna kan avskaffas i juni 2017.

I fokus

Ett steg närmare slutet på roamingavgifterna

Den 2 december antog rådet sin ståndpunkt om nya regler för grossistledet på roamingmarknaderna i EU. Detta är nödvändigt för att roamingavgifterna ska kunna avskaffas för konsumenterna under 2017.

Utkastet till förordning innehåller begränsningar för hur mycket operatörer får ta ut i avgift av andra operatörer för användningen av deras nätverk för roamingtjänster. Taken gäller samtal, sms och datatjänster. Maxavgifter kommer att förhandlas fram.

Den text man enats om är utgångspunkten för de förhandlingar som ska hållas med Europaparlamentet så att roamingavgifterna kan avskaffas i juni 2017.