Här hittar du en översikt över möten, pressmeddelanden och politik som rör ministerrådets och Europeiska rådets verksamhet på energiområdet.

Möten

European Council

International Summit

General Affairs Council

Transport, Telecommunications and Energy Council

Förberedande organ

Innehållet visas på originalspråket om översättning saknas

Ram för en europeisk energiunion

Energiunionen var en av de fem prioriteringarna i den strategiska agenda som Europeiska rådet antog den 26–27 juni 2014. EU-ledarna framhöll särskilt vikten av energiunionen för att undvika att EU är beroende av importerad energi. Europeiska rådet uppmanade kommissionen att lägga fram ett övergripande förslag för energiunionen under första kvartalet 2015.

Paketet för energiunionen offentliggjordes den 25 februari 2015. Det syftar till att säkerställa överkomlig, säker och hållbar energi för Europa och dess medborgare. De särskilda åtgärderna omfattar fem nyckelområden, däribland energitrygghet, energieffektivitet och minskade koldioxidutsläpp. Paketet bygger på ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och 2014 års strategi för trygg energiförsörjning, och integrerar flera olika politikområden i en gemensam sammanhängande strategi

EU:s ledare förde en ingående diskussion om förslagen rörande energiunionen vid Europeiska rådets möte den 19–20 mars 2015.

Ram för en europeisk energiunion

Energiunionen var en av de fem prioriteringarna i den strategiska agenda som Europeiska rådet antog den 26–27 juni 2014. EU-ledarna framhöll särskilt vikten av energiunionen för att undvika att EU är beroende av importerad energi. Europeiska rådet uppmanade kommissionen att lägga fram ett övergripande förslag för energiunionen under första kvartalet 2015.

Paketet för energiunionen offentliggjordes den 25 februari 2015. Det syftar till att säkerställa överkomlig, säker och hållbar energi för Europa och dess medborgare. De särskilda åtgärderna omfattar fem nyckelområden, däribland energitrygghet, energieffektivitet och minskade koldioxidutsläpp. Paketet bygger på ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och 2014 års strategi för trygg energiförsörjning, och integrerar flera olika politikområden i en gemensam sammanhängande strategi

EU:s ledare förde en ingående diskussion om förslagen rörande energiunionen vid Europeiska rådets möte den 19–20 mars 2015.

Senast ändrad den 20.4.2015