Här hittar du en översikt över möten, pressmeddelanden och politik som rör ministerrådets och Europeiska rådets verksamhet på miljöområdet.

Möten

European Council

International Summit

Environment Council

General Affairs Council

Förberedande organ

Innehållet visas på originalspråket om översättning saknas

Bättre luftkvalitet i hela EU

Syftet med programmet för ren luft är att åstadkomma en omfattande minskning av luftföroreningarna i EU. I programmet fastställs mål för att senast 2030 minska luftföroreningarnas miljö- och hälsokonsekvenser. Det innehåller också lagförslag om att genomföra strängare normer för utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar.

Dålig luftkvalitet orsakar många hälsoproblem, exempelvis astma och hjärt- och kärlsjukdomar. Hälsoproblemen är särskilt stora i tätorter, där luftkvaliteten i allmänhet är sämre. Dålig luftkvalitet är också den främsta orsaken till för tidiga dödsfall runtom i EU och får större konsekvenser än trafikolyckor. Om programmet för ren luft genomförs kommer det att leda till bättre luftkvalitet för alla EU-medborgare, och lägre hälso- och sjukvårdskostnader för regeringarna. 

Rådet har redan nått en preliminär överenskommelse med Europaparlamentet om en del i paketet, nämligen åtgärder för att minska föroreningarna från medelstora förbränningsanläggningar. Man arbetar även med de andra två delarna, dvs. direktivet om nationella utsläppstak och Göteborgsprotokollet.

Bättre luftkvalitet i hela EU

Syftet med programmet för ren luft är att åstadkomma en omfattande minskning av luftföroreningarna i EU. I programmet fastställs mål för att senast 2030 minska luftföroreningarnas miljö- och hälsokonsekvenser. Det innehåller också lagförslag om att genomföra strängare normer för utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar.

Dålig luftkvalitet orsakar många hälsoproblem, exempelvis astma och hjärt- och kärlsjukdomar. Hälsoproblemen är särskilt stora i tätorter, där luftkvaliteten i allmänhet är sämre. Dålig luftkvalitet är också den främsta orsaken till för tidiga dödsfall runtom i EU och får större konsekvenser än trafikolyckor. Om programmet för ren luft genomförs kommer det att leda till bättre luftkvalitet för alla EU-medborgare, och lägre hälso- och sjukvårdskostnader för regeringarna. 

Rådet har redan nått en preliminär överenskommelse med Europaparlamentet om en del i paketet, nämligen åtgärder för att minska föroreningarna från medelstora förbränningsanläggningar. Man arbetar även med de andra två delarna, dvs. direktivet om nationella utsläppstak och Göteborgsprotokollet.

Senast ändrad den 17.7.2015