Utrikes frågor och internationella förbindelser

Här hittar du en översikt över möten, pressmeddelanden och politik som rör ministerrådets och Europeiska rådets verksamhet på området för utrikes frågor och internationella förbindelser.

Möten

Europeiska rådet

Internationella toppmöten

Rådet (jordbruk och fiske)

Utrikesrådet

Allmänna rådet

RIF-rådet

Förberedande organ

Senast ändrad den 23.3.2015