Utrikes frågor och internationella förbindelser

Här hittar du en översikt över möten, pressmeddelanden och politik som rör ministerrådets och Europeiska rådets verksamhet på området för utrikes frågor och internationella förbindelser.

Möten

European Council

International Summit

Agriculture and Fisheries Council

Foreign Affairs Council

General Affairs Council

Justice and Home Affairs Council

Förberedande organ

Senast ändrad den 23.3.2015