Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen.

Wet- en regelgeving

Waar vind ik de wet- en regelgeving?

De wet- en regelgeving van de Europese Unie wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. Hieronder volgen de gemakkelijkste manieren om de wet- en regelgeving te verkrijgen:

  • Recentere uitgaven van het Publicatieblad en van de verdragen zijn gratis verkrijgbaar via de EUR-Lex-databank.

  • Het Repertorium op de geldende EU-wetgeving van EUR-Lex verstrekt referenties voor verordeningen, besluiten, aanbevelingen en richtlijnen, ingedeeld per gebied. Het biedt tevens links naar de volledige wetteksten van de betrokken handeling in alle officiële talen.

  • U kunt tevens de papieren versie van de Publicatiebladen en van andere documenten bestellen via het Publicatiebureau van de Europese Unie, en Publicatiebladen en documenten ontvangen via e-mail, fax of post;

  • De Europese Documentatiecentra bij de bibliotheken van talloze universiteiten en onderzoeksinstituten in de gehele Unie bieden eveneens uitgebreide gegevensbestanden en een vlotte toegang tot voornoemde gegevensbank.