Een document opvragen

Secretariaat-generaal

Als het document dat u zoekt, niet in het openbaar register staat, kunt u het opvragen bij het secretariaat-generaal van de Raad.

Ook kunt u om inzage van een document vragen:

  • per post:

Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie
DG F - Transparantie
Wetstraat 175
B-1048 Brussel

  • per fax: +32 22 816 361

Technische hulp nodig?

Heeft u een technisch probleem om toegang te krijgen tot het openbaar register, stuur ons dan een e-mail.

Wanneer krijg ik antwoord?

Binnen 15 werkdagen krijgt u antwoord. In uitzonderlijke gevallen kan de wachttijd met 15 werkdagen worden verlengd.

Als u geen inzage krijgt, kunt u binnen 15 dagen de Raad vragen zijn besluit te heroverwegen.

Als uw verzoek wordt afgewezen, kunt u een klacht indienen bij de Europese ombudsman of beroep instellen bij het Gerecht van de Europese Unie.

Algemene inlichtingen

Als u zich wil informeren over de Raad en zijn activiteiten, staat onze voorlichtingsdienst voor u klaar.