1. 8. 2017 Tisková zpráva

23 EU cities proposed to host the EU agencies currently based in the UK. There are 19 offers to host the European Medicines Agency (EMA) and 8 applications for the European Banking Authority (EBA). The two agencies will need to be relocated in the context of the UK withdrawal from the EU.

 

Pokud není k dispozici překlad, obsah se zobrazí v původním jazyce

V Evropské radě zasedají hlavy států nebo předsedové vlád členských států EU společně s jejím předsedou a předsedou Evropské komise. Vymezuje obecné politické směry a priority EU.

Rada EU je orgán, který zastupuje vlády členských států. V Radě EU, jíž se zkráceně říká Rada, zasedají ministři ze všech členských států EU, aby zde přijímali právní předpisy a koordinovali jednotlivé politiky.