29. 4. 2017 Zasedání

Dne 29. dubna se setká 27 představitelů EU, aby se dohodli na pokynech pro nadcházející jednání o brexitu. Tak bude vymezen rámec pro jednání a stanoveny obecné postoje a zásady EU v průběhu jednání. Summit přichází měsíc poté, co Spojené království oficiálně oznámilo EU svůj záměr z Unie vystoupit.

Pokud není k dispozici překlad, obsah se zobrazí v původním jazyce

V Evropské radě zasedají hlavy států nebo předsedové vlád členských států EU společně s jejím předsedou a předsedou Evropské komise. Vymezuje obecné politické směry a priority EU.

Rada EU je orgán, který zastupuje vlády členských států. V Radě EU, jíž se zkráceně říká Rada, zasedají ministři ze všech členských států EU, aby zde přijímali právní předpisy a koordinovali jednotlivé politiky.