17. 2. 2017 Aktuality

Na svém setkání dne 20. února v Bruselu se Donald Tusk a viceprezident Spojených států Mike Pence společně vyslovili pro myšlenku sjednocené Evropy a na obranu mezinárodního řádu založeného na pravidlech.

Pokud není k dispozici překlad, obsah se zobrazí v původním jazyce

V Evropské radě zasedají hlavy států nebo předsedové vlád členských států EU společně s jejím předsedou a předsedou Evropské komise. Vymezuje obecné politické směry a priority EU.

Rada EU je orgán, který zastupuje vlády členských států. V Radě EU, jíž se zkráceně říká Rada, zasedají ministři ze všech členských států EU, aby zde přijímali právní předpisy a koordinovali jednotlivé politiky.