25.3.2017 Møde

25. marts 2017 mødes de europæiske ledere i Rom for at markere årsdagen for EU's oprettelsestraktater, der blev undertegnet i samme by. Det er en lejlighed til at reflektere over Den Europæiske Unions tilstand og se på fremtiden for integrationsprocessen.

Indholdet vises på originalsproget, hvis oversættelsen ikke foreligger

Det Europæiske Råd består af EU-landenes stats- og regeringschefer samt dets formand og formanden for Europa-Kommissionen. Det fastlægger EU's overordnede politiske retningslinjer og prioriteter.

EU-Rådet repræsenterer EU-landenes regeringer. Det kaldes også Ministerrådet og er det forum, hvor de nationale fagministre fra hvert EU-land samles for at vedtage lovgivning og koordinere politikker.