Aby mogli Państwo jak najskuteczniej korzystać z naszej strony, zastosowaliśmy pliki cookie. Więcej informacji: jak stosujemy pliki cookie i jak zmienić swoje ustawienia.

Zmienia się kolejność sprawowania prezydencji w Radzie

26 lipca Rada zdecydowała o zmianie kolejności sprawowania prezydencji przez państwa członkowskie w Radzie UE. Nowy plan sięga roku 2030.

Po decyzji Wielkiej Brytanii o rezygnacji z przewodniczenia Radzie w drugiej połowie 2017 roku Rada postanowiła od tego momentu przyspieszyć o pół roku prezydencję innych państw.

Do planu Rada dodała Chorwację, która obejmie prezydencję w pierwszej połowie 2020 roku. Gdy ustalano poprzednią kolejność, Chorwacja nie należała jeszcze do UE.

Zmienia się kolejność sprawowania prezydencji w Radzie

26 lipca Rada zdecydowała o zmianie kolejności sprawowania prezydencji przez państwa członkowskie w Radzie UE. Nowy plan sięga roku 2030.

Po decyzji Wielkiej Brytanii o rezygnacji z przewodniczenia Radzie w drugiej połowie 2017 roku Rada postanowiła od tego momentu przyspieszyć o pół roku prezydencję innych państw.

Do planu Rada dodała Chorwację, która obejmie prezydencję w pierwszej połowie 2020 roku. Gdy ustalano poprzednią kolejność, Chorwacja nie należała jeszcze do UE.

Rada Europejska

W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie unijnych państw i rządów, jej przewodniczący oraz przewodniczący Komisji Europejskiej. Rada Europejska określa ogólny kierunek polityczny UE i jej priorytety.

Rada UE

Rada Unii Europejskiej to instytucja reprezentująca rządy państw członkowskich. Na jej forum spotykają się ministrowie wszystkich państw UE, by przyjmować przepisy i koordynować politykę.

Rada, czyli ...

Rada Europejska i Rada UE to 2 blisko ze sobą związane instytucje. Nazywają się podobnie, mieszczą się w tych samych budynkach i są obsługiwane przez tych samych pracowników – Sekretariat Generalny Rady. Odmienne są jednak ich zadania i skład. 

Z bliska

Rada zaprasza na staż: zgłoszenia do końca sierpnia

Co roku Rada oferuje ponad 120 staży obywatelom Unii, którzy ukończyli studia wyższe pierwszego stopnia. Staże odbywają się w dwóch turach: od lutego do czerwca i od września do stycznia.

Na stażystów czekają wszystkie działy Rady: od biura prasowego i dyrekcji politycznych po służby tłumaczeniowe i sekcje IT. Stażysta dołącza do zespołu i pomaga w pracy unijnym urzędnikom. Aby poszerzać swoją wiedzę o funkcjonowaniu UE, może też uczestniczyć w bogatym programie seminariów, wizyt studyjnych i innych atrakcji.

Ewentualnych kandydatów Biuro Staży Rady zaprasza na sesję pytań na żywo, która odbędzie się 2 sierpnia o godz. 12:30.

Z bliska

Rada zaprasza na staż: zgłoszenia do końca sierpnia

Co roku Rada oferuje ponad 120 staży obywatelom Unii, którzy ukończyli studia wyższe pierwszego stopnia. Staże odbywają się w dwóch turach: od lutego do czerwca i od września do stycznia.

Na stażystów czekają wszystkie działy Rady: od biura prasowego i dyrekcji politycznych po służby tłumaczeniowe i sekcje IT. Stażysta dołącza do zespołu i pomaga w pracy unijnym urzędnikom. Aby poszerzać swoją wiedzę o funkcjonowaniu UE, może też uczestniczyć w bogatym programie seminariów, wizyt studyjnych i innych atrakcji.

Ewentualnych kandydatów Biuro Staży Rady zaprasza na sesję pytań na żywo, która odbędzie się 2 sierpnia o godz. 12:30.