25.3.2017 Spotkanie

25 marca 2017 r. europejscy przywódcy spotkali się w Rzymie, by uczcić rocznicę podpisania traktatów założycielskich UE. Była to okazja do refleksji na stanem Unii Europejskiej i nad przyszłością integracji.

Gdy nie ma tłumaczenia, treść wyświetla się w języku oryginału

W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie unijnych państw i rządów, jej przewodniczący oraz przewodniczący Komisji Europejskiej. Rada Europejska określa ogólny kierunek polityczny UE i jej priorytety.

Rada Unii Europejskiej – w skrócie „Rada UE” – to instytucja reprezentująca rządy państw członkowskich. Na jej forum spotykają się ministrowie wszystkich państw UE, by przyjmować przepisy i koordynować politykę.