22-23.6.2017 Spotkanie

22 czerwca przywódcy UE postanowili zintensyfikować walkę z terroryzmem oraz europejską współpracę obronną. Zebrali się też jako Rada Europejska (art. 50), by rozmawiać o Brexicie. 23 czerwca przywódcy zajmą się gospodarką, handlem i migracją.

Gdy nie ma tłumaczenia, treść wyświetla się w języku oryginału

W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie unijnych państw i rządów, jej przewodniczący oraz przewodniczący Komisji Europejskiej. Rada Europejska określa ogólny kierunek polityczny UE i jej priorytety.

Rada Unii Europejskiej – w skrócie „Rada UE” – to instytucja reprezentująca rządy państw członkowskich. Na jej forum spotykają się ministrowie wszystkich państw UE, by przyjmować przepisy i koordynować politykę.