Aby mogli Państwo jak najskuteczniej korzystać z naszej strony, zastosowaliśmy pliki cookie. Więcej informacji: jak stosujemy pliki cookie i jak zmienić swoje ustawienia.

Migracja zdominowała sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ

21 września przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk wystąpił w imieniu UE na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Mówił o:

  • europejskiej reakcji na kryzys uchodźczy i potrzebie globalnej solidarności
  • budowaniu globalnej strategii i sieci przeciwko terroryzmowi
  • aktywnym zaangażowaniu UE w niesienie pokoju na obszarach, na których trwa lub którym grozi wojna, w tym na Ukrainie, w Syrii, w Libii i w Afganistanie
  • unijnej woli walki ze zmianą klimatu.

20 września przewodniczący wziął udział także w zorganizowanym przez prezydenta Baracka Obamę szczycie przywódców na temat globalnego kryzysu uchodźczego. 19 września zaś uczestniczył w oenzetowskim spotkaniu wysokiego szczebla poświęconym masowym falom uchodźczym i migracyjnym.

Migracja zdominowała sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ

21 września przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk wystąpił w imieniu UE na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Mówił o:

  • europejskiej reakcji na kryzys uchodźczy i potrzebie globalnej solidarności
  • budowaniu globalnej strategii i sieci przeciwko terroryzmowi
  • aktywnym zaangażowaniu UE w niesienie pokoju na obszarach, na których trwa lub którym grozi wojna, w tym na Ukrainie, w Syrii, w Libii i w Afganistanie
  • unijnej woli walki ze zmianą klimatu.

20 września przewodniczący wziął udział także w zorganizowanym przez prezydenta Baracka Obamę szczycie przywódców na temat globalnego kryzysu uchodźczego. 19 września zaś uczestniczył w oenzetowskim spotkaniu wysokiego szczebla poświęconym masowym falom uchodźczym i migracyjnym.

Rada Europejska

W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie unijnych państw i rządów, jej przewodniczący oraz przewodniczący Komisji Europejskiej. Rada Europejska określa ogólny kierunek polityczny UE i jej priorytety.

Rada UE

Rada Unii Europejskiej to instytucja reprezentująca rządy państw członkowskich. Na jej forum spotykają się ministrowie wszystkich państw UE, by przyjmować przepisy i koordynować politykę.

Rada, czyli ...

Rada Europejska i Rada UE to 2 blisko ze sobą związane instytucje. Nazywają się podobnie, mieszczą się w tych samych budynkach i są obsługiwane przez tych samych pracowników – Sekretariat Generalny Rady. Odmienne są jednak ich zadania i skład. 

Z bliska

Bośnia i Hercegowina bliżej UE

Rada przyjęła konkluzje w sprawie wniosku Bośni i Hercegowiny o członkostwo w UE.

„Widzieliśmy wytężoną pracę Bośni i Hercegowiny nad jasno określonymi warunkami i nad ich wypełnieniem” – powiedział sekretarz stanu Ivan Korčok w imieniu prezydencji słowackiej po posiedzeniu Rady 20 września.

Zgodnie z procedurą akcesyjną, którą określa traktat UE, ministrowie poprosili Komisję Europejską o zaopiniowanie wniosku. Jeśli opinia będzie pozytywna, Rada Europejska zdecyduje o przyznaniu Bośni i Hercegowinie statusu kraju kandydującego.

Bośnia i Hercegowina wystąpiła o członkostwo 15 lutego 2016 r.

Z bliska

Bośnia i Hercegowina bliżej UE

Rada przyjęła konkluzje w sprawie wniosku Bośni i Hercegowiny o członkostwo w UE.

„Widzieliśmy wytężoną pracę Bośni i Hercegowiny nad jasno określonymi warunkami i nad ich wypełnieniem” – powiedział sekretarz stanu Ivan Korčok w imieniu prezydencji słowackiej po posiedzeniu Rady 20 września.

Zgodnie z procedurą akcesyjną, którą określa traktat UE, ministrowie poprosili Komisję Europejską o zaopiniowanie wniosku. Jeśli opinia będzie pozytywna, Rada Europejska zdecyduje o przyznaniu Bośni i Hercegowinie statusu kraju kandydującego.

Bośnia i Hercegowina wystąpiła o członkostwo 15 lutego 2016 r.