20.1.2017 Komunikat prasowy

Ponieważ rośnie zapotrzebowanie na łączność bezprzewodową, UE przeznaczy kluczową częstotliwość na mobilne usługi szerokopasmowe. Nowe przepisy zagwarantują odpowiednie pasmo także na przekaz telewizyjny. Pomogą rozpowszechnić standard 4G i wprowadzić 5G, gdy będzie już dostępny.

Zdjęcie: © AFP

Gdy nie ma tłumaczenia, treść wyświetla się w języku oryginału

W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie unijnych państw i rządów, jej przewodniczący oraz przewodniczący Komisji Europejskiej. Rada Europejska określa ogólny kierunek polityczny UE i jej priorytety.

Rada Unii Europejskiej – w skrócie „Rada UE” – to instytucja reprezentująca rządy państw członkowskich. Na jej forum spotykają się ministrowie wszystkich państw UE, by przyjmować przepisy i koordynować politykę.