© Unia Europejska 19-20.10.2017 Spotkanie

Przywódcy UE spotkają się na szczycie, by rozmawiać m.in. o migracji, cyfryzacji, obronności i sprawach zagranicznych. Wymienią też poglądy na temat agendy przywódców, czyli szczegółowego programu prac UE na przyszłość. W gronie dwudziestu siedmiu omówią stan negocjacji brexitowych.

Gdy nie ma tłumaczenia, treść wyświetla się w języku oryginału

W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie unijnych państw i rządów, jej przewodniczący oraz przewodniczący Komisji Europejskiej. Rada Europejska określa ogólny kierunek polityczny UE i jej priorytety.

Rada Unii Europejskiej – w skrócie „Rada UE” – to instytucja reprezentująca rządy państw członkowskich. Na jej forum spotykają się ministrowie wszystkich państw UE, by przyjmować przepisy i koordynować politykę.