© S.Loeb / AFP 17.2.2017 Aktualności

20 lutego spotkają się po raz pierwszy Donald Tusk i wiceprezydent USA Mike Pence. Będą rozmawiać o zacieśnianiu współpracy transatlantyckiej.

Gdy nie ma tłumaczenia, treść wyświetla się w języku oryginału

W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie unijnych państw i rządów, jej przewodniczący oraz przewodniczący Komisji Europejskiej. Rada Europejska określa ogólny kierunek polityczny UE i jej priorytety.

Rada Unii Europejskiej – w skrócie „Rada UE” – to instytucja reprezentująca rządy państw członkowskich. Na jej forum spotykają się ministrowie wszystkich państw UE, by przyjmować przepisy i koordynować politykę.